Винтови (Twist Off) капачки

 

Диаметър на проверяваните винтови (TOFF) капачки:

 

  •    38mm, 43mm, 58mm, 63mm, 66mm, 82mm

 

 

 

 Цветове на проверяваните винтови (TOFF) капачки:

 

  •    Неограничен брой цветове

 


 Откривани дефекти/ проверявани размери:

 

  •    Дефекти на зъбите: счупени, липсващи и набръчкани зъби
  •  
  •    Дефекти от вътрешната страна: надрасквания, замърсявания, проблем на лака
  •  
  •    Дефекти на уплътнението: липса и неправилна форма, замърсявания

 

  Вътрешни и външни диаметри на капачките

 

 

 

фото галерия
видео галерия