Нова версия на модула за Статистическа обработка

28.01.2015 | 13:23


Екипът на Чек-Ин ООД разработи и тества Версия 2 на Модул за Статистическа обработка на резултатите от вижън инспекцията на продуктите . Готовата Версия 2 на модула за Статистическа обработка е предназначена за мениджъри по управление на качеството и може да се инсталира на всички компютри с ОС Windows.