03.07.2015
ЧЕК-ИН ООД ще представи своите системи за инспекция с машинно наблюдение на Международната изложба за индустриална електроника Productronica 2015 ...
28.01.2015
Екипът на Чек-Ин ООД разработи и тества Версия 2 на Модул за Статистическа обработка на резултатите от вижън инспекцията на продуктите . Готовата Верс ...