Сортировка на магнити

Система за отделяне на магнити съобразно посоката им на намагнитване
фото галерия