Откриване нежелани микроперфорации върху алуминиево фолио

Откривани дефекти:
-Нежелани микроперфорации върху фолио
фото галерия