Oткриване на дефекти при сглобяване на дозатори за капачки

Откривани дефекти:

1.Проверка на качеството на дъното на капачка- Дефект Уплътнителна устна.

2.Проверка на стените  на капачката - Дефект Фиксираща устна.

фото галерия