Разширена инспекция на винтови (Twistoff) капачки

Откривани дефекти:

1.Надраскване и чужди включвания на затварящата повърхност на капачката (скречове)

2.Липсващо, неправилно поставено уплътнение (пластизол)  и чужди включвания в него.

3.Неправилна форма, липсващи зъби на затварящата страна на капачката, смачкани или отрязани краища .

4. Отклонение от вътрешния диаметър (разстояние между  два срещуположни зъба)

фото галерия