За компанията

Нашата компания Check In - Inspection Vision Systems - трансформира години на научни изследвания в индустриален прогрес. Новаторските ни разбирания се отразяват в разработения специален софтуер за потребителя ,който е ядрото на сложни, интелигентни Machine Vision системи.Ние предлагаме ефективни решения Machine Vision за автоматизация на сложни задачи в производството.

Нашите Machine Vision могат да бъдат използвани по време на производствения процес, за да се подобри качеството на продукта, намаляване на брака, дефектите и подобряване на имиджа на продукта:

 #Премахване на дефекти: вие може да инспектирате 100% от продуктите си, и да гарантирате, че вашите доставки са без дефект.

 # Проверка на зглобяване: Използване на проверка в процеса на сглобяване може драстично да намали дефектите в краиния продукт.

 #Автоматизиране на производство: проверка с нашите системи позволява по-ефективно използване на производствените линии, даваме на производствения процес възможност за автоматично локализиране и идентифициране на елементи.

 # Проследяване и идентифициране на продукта: Vision системите могат да се използват за автоматично проследяване на части и продукти с четене на 1D и 2D идентификационни кодове. Системите за проследяване може да помогнат при проверка на гаранции и намаляване на риска в случай на връщане на продукта.