ЧЕК-ИН ООД ще представи своите системи за инспекция с машинно наблюдение на Международната изложба за индустриална електроника Productronica 2015
Екипът на Чек-Ин ООД разработи и тества Версия 2 на Модул за Статистическа обработка на резултатите от вижън инспекцията на продуктите . Готовата Верс
Address:
45 Industrial street, Shumen, Bulgaria

Phone:
office +359 884 889 939
support +359 882 919 955