ЧЕК-ИН ООД ще представи своите системи за инспекция с машинно наблюдение на Международната изложба за индустриална електроника Productronica 2015
Екипът на Чек-Ин ООД разработи и тества Версия 2 на Модул за Статистическа обработка на резултатите от вижън инспекцията на продуктите . Готовата Верс
Address:
Индустриален парк, Шумен, България

Phone:
офис +359 884 889 939
поддръжка +359 882 919 955
E-mail:
office@checkin-bg.com
support@checkin-bg.com